Chystáte vstoupit na stránky s erotickou a sexuální tématikou. Přečtěte si prosím pozorně následující instrukce:

  1. Je mi více než osmnáct let a dosáhl jsem zletilosti;
  2. Pokud se nacházím ve státě, ve kterém je hranice zletilosti stanovena odlišně od České republiky, potvrzuji, že splňuji veškeré podmínky zletilosti a možnosti vstupu na uvedené stránky;
  3. Souhlasím s tím, že sexuálně orientovaný materiál jsem oprávněn užívat jen v soukromí a to výlučně pro svou osobní potřebu;
  4. Sexuálně orientované materiály mne neurážejí, nepohoršují a/nebo jinak neohrožují a na uvedené stránky vstupuji dobrovolně;
  5. Neposkytnu a ani přímo či nepřímo neumožním přístup k materiálům získaným na těchto stránkách osobám mladším osmnácti let ani jiným osobám, které nesplňují podmínky uvedené v tomto prohlášení.
  6. Souhlasím s tím, že sexuálně orientovaný materiál jsem oprávněn užívat jen v soukromí a to výlučně pro svou osobní potřebu;

Pokud nesplňujete byť i jenom jednu podmínku uvedenou pod body 1 až 5, opusťte prosím tyto stránky!

Klepnutím na tlačítko "Souhlasím a chci vstoupit na Redhouse Brno", potvrzuji výše uvedené a chci vstoupit na tyto stránky